Menu Sluiten

ALGEMENE VOORWAARDEN

Op alle consulten, trainingen en andere diensten van Equilibre – Centrum van Licht zijn de algemene voorwaarden van toepassing (tenzij iets anders uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen). Deze voorwaarden zijn hieronder in te downloaden.
Voor particulieren
Voor organisaties en bedrijven

Voor de betaling (en eventuele incasso) worden de betalingsvoorwaarden van Medicas gehanteert.
Betalingsvoorwaarden Medicas

Ik werk verder met een zogenaamd informed consent: Na het maken van de eerste afspraak krijg je van mij uitgebreide informatie per mail toegestuurd over mijn visie en mijn manier van werken, alsmede een verklaring. De verklaring moet je ondertekenen voordat de behandeling kan starten. 

Ook wordt je gevraagd om online een intakeformulier in te vullen, zodat we tijdens het eerste consult niet teveel tijd verliezen aan de vragenlijst. Bovendien geeft het mij de gelegenheid om het consult voor te bereiden. In dit eerste consult bespreken we wat jouw vraag precies is en hoe ik denk je te kunnen helpen. Dit wordt naderhand door mij vastgelegd en per mail aan je verstuurd. Door op deze manier te werken heb jij optimale duidelijkheid over wat je mag verwachten en hebben we samen focus op het (gewenste) resultaat. Dat betekent ook dat we eenvoudiger kunnen bijsturen als dat nodig is. Daarnaast kan het meningsverschillen helpen voorkomen.

Voor het geval dat ik (tijdelijk) niet in staat ben mijn werk uit te voeren, heb ik een waarnemer geregeld. Deze waarnemer is in een dergelijke situatie gevolmachtigd om persoonlijke gegevens van cliënten in te zien met het doel jou op de hoogte te brengen van wijzigingen in afspraken en je eventueel door te verwijzen naar een andere therapeut (zie ook het privacy beleid).

Tot slot nog dit: ik gebruik de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Mocht ik een (sterk) vermoeden hebben van huiselijk geweld of kindermishandeling, dan ben ik verplicht om daar melding van te maken.