Menu Sluiten

De basis van energetische healing

healing

De basis van energetische healing of geestelijke geneeskracht, is prachtig beschreven  door de grondlegger van het universeel soefisme*, mysticus en musicus Hazrat Inayat Khan. Zijn boekje met de titel Geestelijk geneeskracht bestaat uit twee delen: Gezondheid en Genezing.

Gezondheid
Hij betoogt in het eerste deel dat ziekte een lichamelijke of geestelijke onbalans is. Deze onbalans wordt veroorzaakt door “gebrek aan toon en aan ritme”. Hierbij geldt dat lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden en elkaar wederzijds beïnvloeden. Zowel in positieve als in negatieve zin.

Wat betekent dit in de praktijk? Enerzijds betekent dit dat de levensenergie (Prana, Chi, adem, licht, …), die voor de toon staat, onvoldoende vrij stroomt. Dat er een blokkade is, waardoor niet overal in het lichaam en de geest in voldoende mate kracht en informatie kunnen worden gebracht. En anderzijds wil het zeggen dat het ontbreekt aan harmonie, aan regelmaat, wat wordt aangeduid met ritme.

Een voorbeeld van gebrek aan toon: door slechte voeding en leefwijze kunnen bloedvaten dichtslibben. Het energietransport wordt zo belemmerd en weefsels en cellen in het gebied voorbij de (gedeeltelijke) blokkade worden niet of onvoldoende gevoed. Daardoor worden deze weefsels en cellen zwak en kan er op termijn ziekte ontstaan.

Gebrek aan ritme kun je je als volgt voorstellen: wanneer door angstige gedachten de harmonie in de geest wordt verstoord, kunnen neerslachtigheid, twijfel, achterdocht en verlies van geheugen ontstaan. Wanneer dit proces niet tijdig ten goede wordt gekeerd, kan hieruit een psychische en/of lichamelijke ziekte ontstaan.

Genezing
In het tweede deel worden allerlei manieren beschreven die kunnen leiden tot heling. Hierbij zijn adem, geestkracht en voedsel drie belangrijke componenten.

Veel van de door Inayat Khan genoemde manieren om tot heling te komen vind je terug bij andere stromingen, zoals in de Tibetaanse en Chinese geneeskunde en bij de Ayurveda. Dit lijken dan ook universele methoden te zijn. Niet voor niets maak ook ik bij mijn healings veelvuldig gebruik van deze elementen.

Wil je meer informatie over mijn manier van werken met energetische healing? Kijk dan hier!

geestelijke-geneeskracht-inayat-khanBoek
Inayat Khan, Geestelijke geneeskracht. Een mystieke visie op gezond zijn en blijven, ISBN: 90.73207.52.5

*Het universeel soefisme is een spirituele levenshouding die beoogt ons te helpen vrijer te staan tegenover onze beperkingen. Het eert de mystieke kern van alle religies als inspiratiebron voor de religie van het hart die zich richt op liefde, harmonie en schoonheid.

Geplaatst inGezondheid, Leestip

Related Posts

Geef een reactie