Menu Sluiten

Tibetaans Lichtwerk 2

Tibetaans lichtwerk

Tibetaans Lichtwerk: wat is het en wat kun je ermee? En natuurlijk ook: wat doe ík ermee? Daar gaat deze artikelenreeks over.

In het kort is Tibetaans Lichtwerk: jezelf vanuit je kern (laten) verbinden met het universele licht en vanuit die verbinding heling en leiding ontvangen.

Deel 2: Tibetaanse geneeskunde

De Tibetaanse geneeskunde beschouwt de mens als een spiritueel wezen en het leven als een spirituele ervaring. Spiritueel bewustzijn is de natuurlijke staat van onze mind en is verstrengeld met ons hele Zijn. Vanuit onze spirituele potentie, soms ook het veld van onbegrensde mogelijkheden genoemd, kun je elke staat van zijn bereiken die je kiest. Er is in feite niets anders voor nodig dan jouw zuivere besluit. Juist in dat woordje ‘zuiver’ zit nu de moeilijkheid. Om zuiver te kunnen zijn in je besluit, moet je afleren wat je allemaal hebt opgebouwd in je leven (in vele levens misschien?) aan gedachten, ideeën, overtuigingen, patronen e.d. die niet zuiver zijn.

Energetische healing

Er zijn vele vormen en methoden van energetische healing. Net als met religie, waar ook vele vormen van zijn, zijn de meeste vormen van healing in essentie gelijk. De weg om er te komen  (de vorm) verschilt, maar het doel (de eenwording) is identiek. En dat is met healing binnen de Tibetaanse geneeskunde niet anders. De traditionele Tibetaanse geneeskunde vind zijn oorsprong onder andere in de Bön-traditie. Verder zijn er veel overeenkomsten met Traditionel Chinese Medicine (TCM) en met de traditionele Indiase geneeskunde, de Ayurveda. Sjamanisme is een onderdeel van de Bön-traditie. Binnen het Sjamanisme in alle werelddelen vinden we elementen terug van energetische healing. Zo ook bij de Bön en in de Tibetaanse geneeskunde.

Lichtwerk en illusie

De term Lichtwerk wordt te pas en te onpas gebruikt door zowel aanhangers van Lichtwerk en tegenstanders ervan. Ik vertel je hoe ik tegen lichtwerk (inderdaad zonder een hoofdletter) aankijk.

Een groeiend aantal mensen vraagt zich af ze wel verbonden zijn met de oneindige Bron van de schepping. Ze voelen zich vaak kwetsbaar en geïsoleerd in deze wereld van egocentrisme. Bestaat God of de Schepper (nog) wel? Of is alles een simpel toeval?

Dualiteit en polariteit lijken natuurlijke aspecten van het aardse leven te zijn. En de “waan van alle dag” leidt ons af en dan vergeten we het grotere plaatje. Van waaruit is deze wereld onstaan? Hoe verhoudt de dualiteit zich tot de (oorspronkelijke) eenheid? In feite is de scheiding tussen deze wereld en de oorsprong een illusie. Er is geen sprake van afscheiding; alles is nog steeds een eenheid. Die illusie wordt door de Hindoes ‘Maya’ genoemd.

Lichtwerk is het brengen van (het kosmische) Licht onder de mensen door het werken aan je eigen innerlijke Licht zodat het wordt gezien en verspreid. Dit doe je door zelfwerkzaamheid waarbij de hartenergie de kern vormt. Het ego dient dan om het verlangen van de ziel uit te drukken. Dit is een proces waarbij we voortdurend ons denken, handelen en onze systemen zuiveren en niet oordelen over andere mensen en situaties. Dit zuiveren is met een ander woord heling (healing). Heling laat ons weer herinneren dat we (een ge)heel zijn en niet afgescheiden. Dat is dan ook de basis, de essentie, van energetische healing.

Volgende keer in de serie Tibetaans Lichtwerk, deel 3: Wat doe ik ermee?

Geplaatst inGezondheid, Zingeving, spiritualiteit en religie

Related Posts

Geef een reactie