ENERGETISCHE HEALING

Healing in Den Haag

Gezondheid = helemaal in balans zijn

Healing Den Haag
Bij gezondheid draait alles om balans: balans tussen spanning en ontspanning, tussen kracht en zachtheid, tussen geven en ontvangen, … En dat niet alleen fysiek, maar op alle niveaus van je leven.

Is er een onbalans in je leven, dan raken jouw systemen na verloop van tijd ook uit evenwicht. Dat merk je meestal het eerst doordat je energiehuishouding verstoord raakt, waardoor je snel vermoeid bent. Of je voelt je onrustig, gestrest, misschien heb je een hoge bloeddruk of ben je vatbaarder dan anders voor virussen en ontstekingen.

Ziekte
Als dit te lang duurt, kun je ziek worden. Dat begint vaak met symptomen als grieperigheid, hoofdpijn, verkramping of benauwdheid. Sla je daar te weinig acht op, dan kunnen op den duur ook ernstiger aandoeningen ontstaan, zoals een burn-out, de ziekte van Crohn en zelfs verschillende vormen van kanker.

Het is vaak moeilijk vast te stellen waar een fysiek probleem precies vandaan komt. Maar met behulp van healing, veelal gecombineerd met gesprekstherapie, kunnen we de aard ervan wél goed identificeren – en kunnen we er iets aan doen!

In mijn healingpraktijk in Den Haag help ik je graag om de balansverstoring in jouw leven op te sporen en te verhelpen. Dat doe ik door jou weer een diepgaand en volledig contact te laten ervaren met jouw ware aard. Van daaruit komt namelijk de heling op gang.

Healing op 5 niveaus
Healing betekent letterlijk: heel maken, het herstellen van de balans in lichaam en geest. In mijn praktijk in Den Haag werk ik daartoe op vijf niveaus van gezondheid:

  • fysiek
  • emotioneel
  • rationeel
  • relationeel
  • existentieel

Een onbalans kan aan de orde zijn op elk van deze vijf niveaus. En omdat deze niveaus elkaar beïnvloeden, leidt een onbalans op het ene niveau niet zelden tot een probleem of klacht op een ander niveau.

Daarom is het belangrijk om samen te onderzoeken op welke niveaus er bij jou iets uit evenwicht is. Nadat we de balansverstoring hebben opgespoord die jouw onbehagen, ongemak, ziekte of pijn veroorzaakt (en soms zijn dat er meer dan één), kunnen we de weg naar heling inslaan.

Het evenwicht wordt via twee kanten hersteld. Enerzijds worden met behulp van healings energieblokkades weggenomen. Anderzijds versterken we jouw zelfhelende vermogen. Ieder van ons beschikt over zo’n zelfhelend vermogen, dat optimaal kan functioneren wanneer we in contact staan met onze ware aard. Ik breng jou weer in contact met jouw ware aard, zodat ook jij jezelf verder kunt helen.

Maak een afspraak en verbind je weer met je diepste kern.

Een behandeling bij Equilibre is geen vervanging van een reguliere medische behandeling. Lees de hele disclaimer!