Menu Sluiten

Helen vanuit verbinding

Ziekte is een gevolg van een disharmonie in het lichaam en/of in de mind, waardoor de levensenergie niet vrijelijk stroomt. Dit verzwakt het zelfhelende vermogen van de mens, wat nodig is om het lichaam en de mind in stand te houden.

Iedereen beschikt over een krachtig zelfhelend vermogen. Dit vermogen, dat zowel geestelijk als fysiek is, is de belangrijkste mogelijkheid om disharmonie te herstellen. Als het zelfhelend vermogen is verzwakt, dan is hulp van buitenaf soms nodig om het weer op gang te brengen. Want uiteindelijk is zelfheling de enige duurzame heling. Een healer kan (soms) wel iets aan de prana van een cliënt verbeteren, maar dit is altijd tijdelijk, tenzij de oorzaak van de disharmonie wordt weggenomen. De healer kan de cliënt helpen de oorzaak van de disharmonie op te sporen en aan te pakken en zo zijn eigen healing te bewerkstelligen.

Wanneer de cliënt een healing van buitenaf nodig heeft dan is een krachtige verbinding vanuit het hart tussen healer en cliënt een belangrijk aspect van het proces van healing. Een healer die weinig interesse heeft en geen liefde voelt voor de cliënt, heeft over het algemeen mindere tot geen resultaten. Maar de healer die handelt in eenheidsbewustzijn, die zich deel voelt van de Ene, de Schepper, het Universum, samen met de cliënt, opereert op een heel ander (trillings)niveau. Die trilt in het ritme van de Ene en brengt dat ritme over op de cliënt.

In mijn ogen is de ultieme healing, het bereiken van een staat van absolute vrede in het hart, de vrede die alle begrip te boven gaat. Ongeacht de fysieke staat van zijn, ongeacht de omgevingsvariabelen (werk , huisvesting, vrienden, etc.). Het betekent ook het verliezen van het voortdurend verlangen naar fysieke genezing of naar een betere wereld of naar meer rust, enz.

Door te verbinden met de Ziel of met God, de Schepper, kan men een staat van Zijn bereiken die in de richting van deze totale vrede beweegt. Er zijn dan misschien in toenemende mate momenten van vrede. Momenten van bewustzijn van de totale eenheid van alles, zijn zulke momenten.

Vanuit die verbinding kan ook genezing ontstaan, want het zal ertoe leiden dat de disharmonie kleiner wordt. En ongemak, onvrede, depressie en ook fysieke klachten krijgen de kans te worden geheeld.

Over dit onderwerp geef ik (gratis toegankelijke) lezingen en masterclasses (zie agenda).

Helen vanuit verbinding