ENERGETISCHE HEALING

Helende opstellingen

Praktische informatie

  • We werken in kleine groepen van 6 tot 8 deelnemers.
  • Een training gaat alleen door bij voldoende belangstelling. Je krijgt hiervan tijdig bericht.
  • Omvang: 3 uur per keer.
  • Kosten: € 45,00 p.p.
  • Locatie: Zoetermeer.
  • Kijk in de agenda voor de data.

Een positieve mindset werkt helend

Helende opstellingen zijn een variatie op familieopstellingen. Hierbij wordt onderzocht hoe iemand zich ten diepste (en dat is heel vaak onbewust!) verhoudt tot zijn aandoening of beperking. Daarbij krijgen mensen niet zelden ook inzicht in wat de ziekte hun te vertellen heeft, of wat zij zelf zouden kunnen bijdragen om tot fysieke heling of verbetering te komen, dan wel tot meer overgave en acceptatie.

Wat gebeurt er in een helende opstelling?
In een helende opstelling kun je jezelf ervaren als een heel mens zonder aandoening of beperking, die zich geplaatst ziet tegenover of naast de aandoening of beperking en zich daartoe moet verhouden. Dat is over het algemeen een heel verrijkende ervaring. Je krijgt inzicht in je situatie en – voor zover relevant – in de diepere oorzaak van je aandoening. In eerste instantie is dit inzicht niet cognitief, maar intuïtief. De grote waarde daarvan is dat de intuïtie aansluit bij jouw spirituele kern. Sterker nog: ze komt eruit voort.

Een constructieve mindset
Wanneer je in staat bent om je mindset (je gedachtenpatronen en overtuigingen) te wijzigen van de mindset van een ziek persoon (patiënt) naar die van een heel mens (een fysiek lichaam en een spirituele kern), dan ontstaat een heel andere ervaring met betrekking tot je aandoening. Soms heelt de aandoening hierdoor sneller of beter. Soms ervaar je je aandoening (aanzienlijk) minder als een last of beperking. Angst voor lijden of dood en ook ervaren pijn verdwijnen of verminderen veelal.

Werkbare vorm
Bij deze manier van opstellen zijn de deelnemers telkens elkaars representanten in de opstelling. Dit versterkt het proces. Tenslotte hebben alle deelnemers vergelijkbare en vaak herkenbare problemen met hun gezondheid.
De opstellingen worden gecombineerd met meditatie en andere oefeningen om het positieve effect op je gezondheid te vergroten.

Maak een afspraak en verbind je weer met je diepste kern.

Een behandeling bij Equilibre is geen vervanging van een reguliere medische behandeling. Lees de hele disclaimer!