ENERGETISCHE HEALING

Klachten

Rob van der Niet, eigenaar van Equilibre, is aangesloten bij de Vereniging Integrale Vitaliteitkunde (lidnr. 1907907) en bij het kwaliteitsnetwerk Massage bij Kanker.

Heb je een klacht over een behandeling bij Equilibre, dan kun je uiteraard met mij in overleg treden met als doel in gezamenlijk overleg tot een oplossing te komen. Mocht dat niet tot een voor jou bevredigende oplossing leiden, dan kun je een klacht indienen bij de beroepsvereniging. De ViV kent een klachtenreglement. Wil je een klacht indienen, gebruik dan het klachtenformulier.

Ook ben ik dankzij mijn lidmaatschap van de ViV aangesloten bij een geschillencommissie, waarmee wordt voldaan aan de eisen die door de WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten, Geschillen en Zorg) worden gesteld. De geschillencommissie kan bij een geschil een bindende uitspraak doen. Deze commissie heeft ook een reglement.

Maak een afspraak en verbind je weer met je diepste kern.

Een behandeling bij Equilibre is geen vervanging van een reguliere medische behandeling. Lees de hele disclaimer!