ENERGETISCHE HEALING

Over de Drempel

Praktische informatie

 • Duur: 2 dagen.
 • Data: 28 & 29 december 2018.
 • Tijden: Beide dagen starten we om 10:00 uur en eindigen rond 20:00 uur.
 • Inloop vanaf 9:30 uur.
 • Locatie: Zoetermeer.
 • Kosten: € 369,00. Meld je aan vóór 1 december en ontvang € 77,00 korting!
 • Is de prijs een probleem? Neem dan even contact op.

Inclusief:

 • Telefonische intake.
 • 2 terugkommiddagen met telkens ongeveer drie maanden tussenruimte.
 • koffie, thee, water.
 • In december: lunch en diner.
 • Online oefeningen en meditaties voor thuis.
 • Online support.

Bewust het nieuwe jaar in!

Het duurt niet zo lang meer voordat 2018 ten einde komt en 2019 van start gaat. En hoe gaat dat dan meestal, met zo’n jaarwisseling? In de aanloop naar de 31e december vallen Sinterklaas en met name Kerst, we hebben het druk, we maken ons druk, in het beste geval nemen we nog nét de moeite om een paar goede voornemens te bedenken… die vaak
al zijn vervlogen voordat januari van het nieuwe jaar goed en wel voorbij is…

over-de-drempel

Inzichten
Dat is jammer, want een jaarwisseling is bij uitstek een mooi moment om eens even stil te
staan bij jezelf en bij je leven. Wat ging er goed het afgelopen jaar – en waar lag dat eigenlijk
aan? Wat ging er minder goed, of zelfs ronduit slecht, en waar lag dát precies aan? Als
je eens éven de tijd neemt om hierover na te denken, doen je vaak verrassende inzichten
op, die je mee kunnen nemen het nieuwe jaar in!

Maar ook vooruitkijken naar het nieuwe jaar is heel belangrijk: als je een beeld hebt van
wat je wilt zijn, doen of bereiken, is dit veel makkelijker te realiseren! Wat neem je je dit
keer voor – en hoe zorg je ervoor dat je verlangens komend jaar daadwerkelijk tot bloei
komen?

Kracht
Iedereen heeft verlangens, maar we ervaren ook vaak belemmeringen, waardoor we deze
maar niet gerealiseerd krijgen. Deze belemmeringen kunnen echter vaak vrij eenvoudig
uit de weg geruimd worden en dat gaan we dus doen! Bovendien gaan we – en dit keer
bewust – onze kracht ontdekken en gebruiken, kracht waarover we allemaal beschikken.

Hoe doen we dat?
‘Over de drempel’ is een tweedaags programma op vrijdag 28 en zaterdag 29 december mét 2 terugkommiddagen in 2019. Het wordt gegeven door energetisch healer Rob van der Niet. Rob heeft zijn eigen praktijk in Den Haag, waar hij healings geeft, maar ook familieopstellingen begeleidt. Daarnaast biedt hij (spirituele) coaching en begeleiding op je levenspad aan. Op www.stukkenbeter.nl kun je hier meer over lezen.

Tijdens ‘Over de drempel’ worden verschillende werkvormen ingezet, zoals geleide meditaties, een trancereis, groeps- en individuele healings en waar nodig familie- en/of themaopstellingen.

Voor wie niet heel bekend is met healings, trance en meditatie kán dit misschien wat zweverig klinken. Dat is het echter allerminst: het is de bedoeling dat je met heel concrete doelen, plus handvatten voor de realisatie hiervan, naar buiten stapt aan het eind van de tweedaagse.

Na deze 2 dagen word je overigens niet meteen ‘losgelaten’: via een besloten
Facebookgroep kun je in contact blijven met Rob en met de andere deelnemers,
bijvoorbeeld om ervaringen uit te wisselen. Ook kun je via Robs site meditaties en trances
blijven volgen.

In maart en in juni vinden er terugkommiddagen plaats, waarop we bekijken in
hoeverre 2019 de verandering(en) brengt die je eind 2018 in gang hebt gezet en wat
hiervoor eventueel nog extra nodig is. Op deze terugkommiddagen worden dezelfde
werkvormen ingezet als tijdens de tweedaagse.

Maak een afspraak en verbind je weer met je diepste kern.

Een behandeling bij Equilibre is geen vervanging van een reguliere medische behandeling. Lees de hele disclaimer!