Menu Sluiten

LIDMAATSCHAP & KLACHTENPROCEDURE

Als er iets niet naar je zin is gegaan hoop ik dat je mij dat meldt en dat wij er samen uit kunnen komen. Toch zou het kúnnen gebeuren dat dat niet lukt. Daarom heb ik maatregelen genomen om te zorgen dat geen van ons beiden in zo’n geval in de kou komt te staan.

Ik ben, als eigenaar van Equilibre, aangesloten bij de Vereniging Integrale Vitaliteitkunde (ViV lidnr. 1907907). Dit is een beroepsorganisatie van behandelaars op het vlak van complementaire (natuurlijke) behandeling bij onbalans in je gezondheid. Door te voldoen aan de voorwaarden die deze beroepsvereniging stelt aan mij en mijn praktijkvoering, zorg ik voor een goede basis voor mijn cliënten en voor mijzelf.

Heb je een klacht over een behandeling bij Equilibre, dan kun je uiteraard met mij in overleg treden met als doel in gezamenlijk overleg tot een oplossing te komen. 

Mocht dat niet tot een voor jou bevredigende oplossing leiden, dan kun je een klacht indienen bij de beroepsvereniging. De beroepsvereniging kent een klachtenreglement. Wil je een klacht indienen, gebruik dan het klachtenformulier.

Daarnaast ben ik dankzij mijn lidmaatschap van de Vereniging Integrale Vitaliteitkunde aangesloten bij een geschillencommissie. Daarmee voldoe ik aan de eisen die door de WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten, Geschillen en Zorg) worden gesteld. Deze geschillencommissie doet bij een geschil een bindende uitspraak en heeft een reglement.

 

Vanaf 1-1-2020 val ik, dankzij mijn lidmaatschap van de Vereniging Integrale Vitaliteitkunde, ook onder het tuchtrecht van de RBCZ.