ENERGETISCHE HEALING

Voorwaarden

Op alle consulten, trainingen en andere diensten van Equilibre zijn de algemene voorwaarden van toepassing (tenzij iets anders uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen):

Om je snel weer beter te voelen, maak je meteen een afspraak.

Een behandeling bij Equilibre is geen vervanging van een reguliere medische behandeling. Lees de hele disclaimer!