Menu Sluiten

VISIE & MISSIE

Visie & Missie

Alles is één, Één is alles, is Niets

Visie
Via het Chi-veld (ook wel ‘kwantumveld’ genoemd) zijn alle mensen in de kern verbonden in eenheid – met elkaar, met de natuur, met de hele schepping. Chi, of Prana, de intelligente Levensenergie, is de oorsprong en de bezielende kracht van alles wat is.
(Andere benamingen hiervoor zijn bijvoorbeeld de Bron, het Universum, God, Allah, de Boeddha-natuur, je diepste Wezen, Christus- of Krishnabewustzijn of het holistisch bewustzijn. Er is geen woord het beste om dit te beschrijven. Ieder woord is goed, zolang het jou ‘dat speciale gevoel’ geeft van datgene wat feitelijk onnoembaar is.)

Wij zijn onsterfelijke lichtwezens met onbegrensde mogelijkheden. En we zijn op dit moment geïncarneerd in een menselijk lichaam dat ons perfect in staat stelt om hier op aarde te volbrengen waarvoor we gekomen zijn. Alleen… doordat we onze aandacht bovenmatig op het fysieke aspect van het leven hebben gericht, zijn we ‘verdwaald’. We zijn vergeten Wie en Wat we werkelijk zijn. We identificeren ons vaak helemaal met ons lichaam en met onze huidige persoonlijkheid, het ego, en dat is heel beperkend.

Zolang we ons onze ware aard niet herinneren, leven we niet in overeenstemming met onze oorsprong en met de eenheid. Dat brengt allerlei gevoelens van onbehagen met zich mee, zoals onrust, onvrede en irritatie. Het kan zelfs leiden tot (ernstige) ziekten, omdat de de levensenergie niet optimaal kan stromen.

Het goede nieuws is: we kunnen onszelf en de wereld veranderen en weer (meer) in overeenstemming brengen met onze ware aard!

Wanneer we ons weer herinneren hoe het werkelijk zit, dan zijn we op de goede weg. We gaan weer ervaren dat we onlosmakelijk verbonden zijn met elkaar en met elkaars lot (bestemming), en dat wat goed is voor allen, goed is voor één (en andersom). Dan kan de levensenergie weer optimaal stromen en kunnen we in alle opzichten weer gezond in het leven staan.

Dan kan, met andere woorden, healing tot stand komen.

Zielsopstellingen

Wakker worden in het Licht

Missie
Het is mijn missie, mijn zielsopdracht, om de mensen op aarde ‘bij te lichten’ op hun pad, en hen zodoende vrede te laten ervaren in zichzelf. Dit is een taak die ik heb overgeërfd van mijn vader en grootvader; ik beschouw het als een eer om dit te mogen doen.

Een veerkrachtige geest helpt je om vrede te ervaren. Je veerkracht wordt vergroot door contact te maken met je kern van Licht, jouw oorsprong en dan kun je gemakkelijker de gebeurtenissen in je leven het hoofd bieden, omdat je dan vanuit een hoger bewustzijnsniveau naar de situatie kijkt en niet alleen vanuit het ego.

Jij, ja jij!, bent een lichtwezen. Jij bent Licht. En ik ook. En omdat ik mij dat herinner, kan ik jou helpen om jóúw herinnering aan je oorsprong te activeren. Dát is mijn missie. Ik wil jou en zo veel mogelijk anderen steunen in hun proces om ‘wakker te worden’ uit de droom die we leven. De droom die vaak eerder een nachtmerrie is, omdat die ons afbeeldt als beperkte, fysieke, sterfelijke wezens; ieder voor zich en niemand voor ons allen.

Want als jij ontwaakt, ontwaakt de wereld met jou.