ENERGETISCHE HEALING

Visie

We moeten onze kinderen leren
dromen met hun ogen open

Harry Edwards,
Afro-Amerikaans socioloog uit 20e eeuw

Alles is Eén, Eén is Alles

Via het Chi-veld zijn alle mensen in de kern verbonden in eenheid; met elkaar, met de natuur, met de hele schepping. Chi, de intelligente Levensenergie, is de oorsprong en de bezielende kracht van alles wat is (noem het de Bron, het universum, de kosmos, God, Allah, de Buddhanatuur, je Diepste Wezen, Christus, Krishna, …). Er is geen woord wat het best is om dit te beschrijven. Alle woorden zijn goed, zolang het jouw dat speciale gevoel geeft dat je erbij hoort, bij Alles.

Wij zijn onsterfelijke lichtwezens met onbegrensde mogelijkheden. Wij zijn verbonden door de Levenskracht, de universele bron. En we zijn op dit moment geïncarneerd in een menselijk lichaam dat ons perfect in staat stelt om hier op aarde te volbrengen waarvoor we gekomen zijn. Alleen… doordat we onze aandacht bovenmatig op het fysieke aspect van het leven hebben gericht, zijn we verdwaald; zijn we vergeten Wie en Wat we werkelijk zijn. We identificeren ons vaak helemaal met ons lichaam en met onze huidige persoonlijkheid, het ego, en dat is heel beperkend.

Zolang we ons onze ware aard niet herinneren, leven we niet in overeenstemming met onze oorsprong en met de eenheid. Dat brengt allerlei gevoelens van onbehagen met zich mee, zoals onrust, onvrede en irritatie. Het kan zelfs leiden tot (ernstige) ziekten, omdat de Chi, de levensenergie, niet optimaal kan stromen. We kunnen onszelf en de wereld veranderen en meer in overeenstemming brengen met onze ware aard.

Wanneer we ons weer herinneren hoe het werkelijk is, dat we onlosmakelijk verbonden zijn met elkaar en met elkaars lot (bestemming), en dat wat goed is voor allen, goed is voor één (en andersom), dan zijn we op de goede weg. Dan kan de Chi weer optimaal stromen en kunnen we in alle opzichten gezond in het leven staan.

Missie

Wakker worden in het Licht

Het is mijn missie, mijn zielsopdracht, om de mensen op aarde ‘bij te lichten’ op hun pad, en om hen zodoende vrede te laten ervaren in zichzelf. Dit is een taak die ik heb overgeerfd van mijn vader en grootvader; ik beschouw het als een eer om dit te mogen doen.

Een veerkrachtige geest helpt je om vrede te ervaren. Je veerkracht wordt vergroot door contact te maken met je kern van Licht, jouw oorsprong en dan kun je gemakkelijker de gebeurtenissen in je leven het hoofd bieden, omdat je dan vanuit een hoger bewustzijnsniveau naar de situatie kijkt en niet alleen vanuit het ego.

Jij, ja jij!, bent een lichtwezen. Jij bent Licht. En ik ook. En omdat ik mij dat herinner, kan ik jou helpen om jóúw herinnering aan je oorsprong weer op te diepen. Dát is mijn missie. Ik wil jou en zo veel mogelijk anderen steunen in hun proces om ‘wakker te worden’ uit de droom die we leven. De nachtmerrie die ons afbeeldt als fysieke, sterfelijke wezens; ieder voor zich en niemand voor ons allen.

Want als jij ontwaakt, ontwaakt de wereld met jou.

Maak een afspraak en verbind je weer met je diepste kern.

Een behandeling bij Equilibre is geen vervanging van een reguliere medische behandeling. Lees de hele disclaimer!