ENERGETISCHE HEALING

Massagetherapie

Healing maakt massage krachtiger

Tijdens een massage maak ik vrijwel altijd gebruik van energetische healing. Daardoor wordt de behandeling als geheel nog krachtiger. De energetische healing en de massage versterken elkaar en lopen naadloos in elkaar over.

Massage
Ik werk met verschillende soorten massage, van uiterst subtiel tot heel krachtig. In alle gevallen helpt de massage je om de samenhang tussen je gedachten, je emoties en je lichaam te ontdekken. Je leert je bewust te worden van blokkades in je lichaam en van de mogelijke oorzaken hiervan, en je wordt vervolgens in staat gesteld om zowel emotionele als lichamelijke spanning los te laten.

Sluit vriendschap met je lichaam
Massage heeft een verzachtende en helende invloed op allerlei fysieke klachten, waaronder hoofdpijn, rugpijn, burn-out- en stressklachten, whiplash, fibromyalgie en nog veel meer. Én massage helpt je lichaam om zichzelf te reinigen (ontgiften), het immuunsysteem te versterken en het zelfhelende vermogen weer op gang te brengen. Door de zachte en toch krachtige werking kun je diep ontspannen en echt in contact komen met jezelf. Zo wordt je geholpen om meer vertrouwen te krijgen in je eigen lichaam en je gevoel; je kunt hier vriendschap mee sluiten!

Massages kunnen zowel geheel gekleed als gedeeltelijk ontkleed plaatsvinden. Uiteraard gaat dit altijd in overleg.

Massage bij kanker
Een bijzondere massagevorm die Equilibre biedt, is Massage bij Kanker. Dit is een speciale, heel zachte vorm van massage die speciaal is ontwikkeld voor mensen die kanker hebben of hebben gehad. Daarbij is alle ruimte voor het complexe proces waarmee kankerpatiënten te maken krijgen of hebben gehad, en dat veel verder reikt dan alleen de fysieke laag.

Bij de massage wordt rekening gehouden met:

  • alle aspecten van de ziekte;
  • de gevolgen van kanker op lichaam en geest;
  • de ondergane behandelingen en de invloed die deze hebben (gehad) op lichaam en geest.

Om deze bijzondere massages te mogen geven, heb ik de opleiding Massage bij Kanker gevolgd en met goed gevolg afgerond. Je kunt er meer over vinden bij het Instituut Massage bij Kanker.

Polariteitsmassage
Deze massage helpt je om de samenhang tussen je emoties en je lichaam te ontdekken en om emotionele en lichamelijke spanning los te laten. Je leert je bewust te worden van blokkades in je lichaam en van de achterliggende gedachten. Dat geeft je de mogelijkheid, de keuze, om die gedachten te veranderen.

Polariseren
Polariseren is het op gang brengen van de levensenergie tussen twee polen in het lichaam, waardoor de energie weer gaat stromen. Hiermee worden energieblokkades opgeheven, wat in de regel fysiek doorwerkt.

Holistic Pulsing
Door spanning in het lichaam zetten we onze beweeglijkheid vast en kunnen we niet tot ontspanning komen. Holistic Pulsing (HP) is een zachte en toch krachtige manier van masseren, waarbij het lichaam voortdurend wordt gewiegd. Op verschillende niveaus wordt het lichaam met steeds veranderende kracht bewogen. Basisidee van HP is dat een foetus in de baarmoeder in vocht wordt gewiegd. Ons lichaam bestaat voor zo’n 80% uit water en is daardoor zeer ontvankelijk voor beweging.

De vergelijking van ons lichaam met water komt ook in de taal tot uitdrukking. Denk bijvoorbeeld aan: “ijzig kalm" en “stoom afblazen". Tussen deze twee uitersten zit het vloeibare, beweeglijke water. De combinatie van water en beweging werkt helend op ons lichaam. De voortdurende beweging helpt het lichaam om tot een diepe ontspanning te komen. Het pulseren heeft een ontspannend effect op het zenuwstelsel. De geest reageert op de ontspanning in het lichaam en krijgt het sein dat er veiligheid is. Deze ontspanning kan je brengen naar de ervaring te worden beschermd en gevoed, zodat je het leven weer als veilig kunt ervaren en er ‘ja’ tegen kunt zeggen.

Cayce-massage
Cayce-massage richt zich voornamelijk op het lymfestelsel. Het lymfestelsel vervult een belangrijke rol in het afvoeren van afvalstoffen uit ons lichaam. Het is ook van essentieel belang voor ons immuunsysteem. Een gezond immuunsysteem en een goede afvoer van lymfe bevorderen het zelfhelend vermogen van het lichaam.Cayce-massage heeft een zuiverend en ontgiftend effect op het gehele lichaam en wordt als heel ontspannend ervaren. De massage wordt zowel gebruikt als een op zichzelf staande massage, als ondersteunend en aanvullend bij andere therapieën en massages. Deze massage is genoemd naar Edgar Cayce, een Amerikaanse helderziende en medium, die vooral beroemd werd door zijn medische diagnoses. Zijn assistent dr. Reilly heeft aan de hand van aanwijzingen van Edgar Cayce deze massage ontwikkeld.

Triggerpoint massage
Bij triggerpoint massage worden blokkades gevonden in knopen (verkrampingen) van de spieren. Aan de hand van de klacht (bijvoorbeeld hoofdpijn of misselijkheid) kan gezocht worden naar een spierknoop die daarmee verband houdt. Door de knoop te masseren vermindert of verdwijnt de klacht. Vaak is dit tijdelijk, dus we gaan altijd ook op zoek naar de oorzaak met de bedoeling deze weg te nemen.

Maak een afspraak en verbind je weer met je diepste kern.

Een behandeling bij Equilibre is geen vervanging van een reguliere medische behandeling. Lees de hele disclaimer!