Menu Sluiten

VIJF-LAGEN-MODEL VAN GEZONDHEID

de-mens-op-vijf-niveaus

Ziekte wordt veroorzaakt door een disharmonie in het lichaam en/of in de mind, waardoor de levensenergie niet vrijelijk stroomt. Dit verzwakt het zelfhelend vermogen waarover iedereen beschikt. Om weer in balans te komen is het nodig om dit vermogen, zowel op geestelijk als op fysiek niveau, te herstellen.

Wanneer het zelfhelend vermogen is verzwakt, dan is hulp van buitenaf vaak nodig om het weer te stimuleren. Maar uiteindelijk is zelfheling de enige duurzame heling. Een healer kan wel iets aan de prana (=levensenergie) van een cliënt verbeteren, maar dit is altijd tijdelijk, tenzij de oorzaak van de disharmonie wordt weggenomen. Soms gebeurt dat spontaan, vaak ook niet. Dan kan de healer de cliënt helpen de oorzaak van de disharmonie op te sporen en aan te pakken en zo de eigen healing te bevorderen.

Jij bent veel meer dan een lichaam!
Veel mensen hebben te maken met lichamelijke problemen. Ze proberen die op te lossen door medicijnen te slikken, oefeningen te doen of zelfs een operatie  te ondergaan… En dat is soms nóg niet genoeg.

Dat komt doordat wij als mens veel meer zijn dan ons lijf. Wij bestaan op (ten minste) 5 niveaus. Die niveaus hangen nauw met elkaar samen en beïnvloeden elkaar.

Misschien denk je dat je er álles aan hebt gedaan om je lichaam weer in orde te krijgen, en dat het stomme pech is dat dat nog niet is gelukt. Maar heb je al eens verder gekeken dan alleen naar je fysieke lichaam…?

Ik nodig jou graag uit om ook eens een blik te werpen op de andere niveaus van je bestaan. Want échte, duurzame gezondheid is multidimensionaal!

Gezondheid op 5 niveaus
In de tekening hierboven zijn de niveaus te zien die bepalend zijn voor jouw gezondheid en geluk.

Laten we een voorbeeld bespreken om deze niveaus duidelijk te maken. Stel: je hebt last van je rug. Dat beperkt je in je dagelijkse activiteiten, dus je wilt er graag van af.

Niveau 1: je lichaam
Je ervaart je klacht op lichamelijk niveau: je hebt bijvoorbeeld pijn en voelt je stijf. Misschien doe je oefeningen of slik je af en toe een pijnstiller, maar daarmee neem je de oorzaak niet weg.

Niveau 2: je emoties

Hoe voel je je ten opzichte van je lichamelijke klacht? Waarschijnlijk baal je ervan, geeft het je stress, misschien word je er boos om… Dat zijn allemaal emoties die verkrampen en je probleem verergeren. Bovendien zijn het emoties die je ook bij andere Aspecten van je leven tegenkomt. Als je daar meer ontspanning in kunt brengen, heeft dat direct invloed op je rug!

Niveau 3: je gedachten
Vaak hebben fysieke klachten ook te maken met wat jij diep vanbinnen  gelooft over het leven en over jezelf. Heb je bijvoorbeeld de (onbewuste) overtuiging dat je het allemaal net redt als je de touwtjes maar stevig in handen houdt, dan kán dat leiden tot een letterlijk aangespannen rug. Die rug kan dan pas echt genezen als jij je bewust wordt van je overtuiging en hier een andere, ondersteunende gedachte voor in de plaats zet.

Niveau 4: je relaties
Niemand staat alleen in het leven; we maken allemaal deel uit van  verschillende ‘netwerken’ van relaties. En al deze relaties hebben invloed op hoe wij in het leven staan – letterlijk! Zó letterlijk dat ook de kwaliteit van je relaties rug- of andere lichamelijke problemen kan opleveren. In welke van jouw relaties is nog heling nodig?

Niveau 5: je ziel
Het niveau ‘ziel’ is niet zweverig; het gaat over zingeving. In hoeverre ervaar jij dat je je diepste verlangen kunt leven hier op aarde, oftewel: in hoeverre Ben jij “zielsgelukkig”? Er zijn maar weinig mensen bij wie dat zielsgeluk niet (een beetje) geblokkeerd is geraakt, en ook die blokkades komen vaak tot uitdrukking in je lichaam.

Kortom…
Heb je lichamelijke klachten die maar niet (volledig) overgaan en die je belemmeren voluit te leven? Dan nodig ik je van harte uit om deze samen met mij te onderzoeken op álle niveaus van jouw bestaan.

Vaak hebben we in slechts een paar sessies ‘het lek boven’ en kun je écht gaan helen, op die niveaus waar dat in jouw leven aan de orde is. En je zult zien wat er dan allemaal ten goede keert, ook op het lichamelijke niveau!

Meer informatie? Neem dan eens contact met me op.

Een werkbaar model
Ik maak onderscheid tussen deze vijf niveaus, maar in werkelijkheid zijn er oneindig veel, want deze niveaus vloeien naadloos in elkaar over. Zoals alles in de materiële wereld is ook dit een model: een vereenvoudiging van de werkelijkheid om deze begrijpelijk en hanteerbaar te maken.

Bij disharmonie of onbalans werken we aan herstel op alle niveaus waar dit nodig is. Soms gebruiken we daarbij één enkele methode, soms meerdere. Dat is afhankelijk van wat er op dat moment voor jou nodig is. Daarbij kijken we nadrukkelijk wat jij zelf kunt bijdragen aan het proces van heling, zodat je niet langer dan strikt nodig is, afhankelijk blijft van mij of anderen voor je eigen gezondheid.

Bij energetische therapie kun je zien welke methoden ik zoal inzet.