Menu Sluiten

VIJF-LAGEN-MODEL VAN GEZONDHEID

de-mens-op-vijf-niveaus

Ziekte wordt veroorzaakt door een disharmonie in het lichaam en/of in de mind, waardoor de levensenergie niet vrijelijk stroomt. Dit verzwakt het zelfhelend vermogen waarover iedereen beschikt. Om weer in balans te komen is het nodig om dit vermogen, zowel op geestelijk als op fysiek niveau, te herstellen.

Wanneer het zelfhelend vermogen is verzwakt, dan is hulp van buitenaf vaak nodig om het weer te stimuleren. Maar uiteindelijk is zelfheling de enige duurzame heling. Een healer kan wel iets aan de prana (=levensenergie) van een cliënt verbeteren, maar dit is altijd tijdelijk, tenzij de oorzaak van de disharmonie wordt weggenomen. Soms gebeurt dat spontaan, vaak ook niet. Dan kan de healer de cliënt helpen de oorzaak van de disharmonie op te sporen en aan te pakken en zo de eigen healing te bevorderen.

Gezondheid en ziekte – en dus ook de healing – spelen zich af op vijf niveaus of lagen, zoals weergegeven in de afbeelding hierboven:

  • Lichaam,
  • Emoties,
  • Gedachten,
  • Relaties,
  • Ziel (of existentie).

Een werkbaar model
Ik maak onderscheid tussen deze vijf niveaus, maar in werkelijkheid zijn er oneindig veel, want deze niveaus vloeien naadloos in elkaar over. Zoals alles in de materiële wereld is ook dit een model: een vereenvoudiging van de werkelijkheid om deze begrijpelijk en hanteerbaar te maken.

Bij disharmonie of onbalans werken we aan herstel op alle niveaus waar dit nodig is. Soms gebruiken we daarbij één enkele methode, soms meerdere. Dat is afhankelijk van wat er op dat moment voor jou nodig is. Daarbij kijken we nadrukkelijk wat jij zelf kunt bijdragen aan het proces van heling, zodat je niet langer dan strikt nodig is, afhankelijk blijft van mij of anderen voor je eigen gezondheid.

Bij energetische therapie kun je zien welke methoden ik zoal inzet.