ENERGETISCHE HEALING

Magnetiseren

Magnetiseren: Herstel van balans in lichaam en geest

Energie
Alles in het leven is energie: de lucht, de aarde, alle mensen en dingen om ons heen, … dus ook wijzelf.
Onze persoonlijke energie is van grote invloed op ons welbevinden. Het is deze energie die ons verbindt met:

  • ons onderbewustzijn
  • ons bewustzijn
  • onze ziel
  • ons lichaam.

Wanneer we een bepaalde onbalans ervaren in ons leven, is dit altijd terug te vinden in ons energieveld. Het maakt hierbij niet uit of het om lichamelijke of geestelijke onbalans gaat; in beide gevallen kan magnetiseren een goede oplossing zijn: het is de kern van wat er plaatsvindt tijdens een healing.

Magnetiseren = blokkades wegnemen
Balansverstoringen in lichaam en geest uiten zich in blokkades in onze persoonlijke energie. Deze blokkeren letterlijk de energie. Die kan niet meer goed doorstromen, waardoor de innerlijke verbindingen verzwakken.

Door je te magnetiseren breng ik de doorstroming van de energie weer op gang. Zo wordt de verbinding tussen je onderbewustzijn, je bewustzijn, je ziel en je lichaam hersteld.

Hoe ga ik als magnetiseur te werk?
Als magnetiseur verbind ik me met de energie uit de kosmos. Ik kanaliseer die energie om jouw blokkades op te heffen. Daarbij maak ik gebruik van de energetische verbinding die er bestaat tussen jou en mij, zoals tussen ons allemaal. Door handoplegging en ‘strijken’, soms óp’, soms boven je lichaam, wordt de energie naar de juiste plekken gestuurd.

Effecten van magnetiseren
Het effect is voor iedereen anders. Vaak verdwijnen de klachten wanneer met behulp van magnetiseren de blokkades worden weggenomen. Doordat dan de energiestroom weer op gang komt, worden de cellen in je lichaam weer goed gevoed, kunnen afvalstoffen beter worden afgevoerd en voedingsstoffen makkelijker worden aangevoerd.

Ook geestelijke klachten verdwijnen vaak dankzij de helende manier van het werken met energie. Emoties en gevoelens zijn namelijk ook opgebouwd uit energie. Een magnetiseur kan daarom ook geestelijke blokkades wegnemen en emoties en gevoelens herstellen tot wat ze van oorsprong zijn: ontspannen, vredig en vreugdevol.

Maak een afspraak en verbind je weer met je diepste kern.

Een behandeling bij Equilibre is geen vervanging van een reguliere medische behandeling. Lees de hele disclaimer!