Menu Sluiten

MAGNETISEREN

magnetiseren

Energie
Alles in het leven is energie: de lucht, de aarde, alle mensen en dingen om ons heen… dus ook wijzelf. Onze persoonlijke energie is van grote invloed op ons welbevinden. Het is deze energie die ons verbindt met:

  • ons onderbewustzijn,
  • ons bewustzijn,
  • onze ziel en
  • ons lichaam.

Adem en yoga spelen een belangrijke rol bij het maken van verbinding. Daarnaast kan energie worden overgedragen van de ene mens op de andere. Ook deze energie kan een rol spelen bij het verbinden.

Wanneer we een bepaalde onbalans ervaren in ons leven, is dit altijd terug te vinden in ons energieveld. Het maakt hierbij niet uit of het om lichamelijke of geestelijke onbalans gaat; in beide gevallen kan magnetiseren een goede methode zijn om deze op te lossen. Magnetiseren is de kern van healing. Daarnaast is magnetiseren prima te combineren met (energetische) massages.

Magnetiseren: blokkades wegnemen
Balansverstoringen in lichaam en geest uiten zich in blokkades in onze persoonlijke energie. Deze blokkeren letterlijk de energie. Die kan niet meer goed doorstromen, waardoor de innerlijke verbindingen verzwakken.

Door je te magnetiseren breng ik de doorstroming van de energie weer op gang. Zo wordt de verbinding tussen je onderbewustzijn, je bewustzijn, je ziel en je lichaam hersteld.

Ik werk intuïtief en met de gave die zich van oudsher bij sommige leden van mijn familie heeft geopenbaard en daarnaast met polariseren (uit de polariteitstherapie). Maar ook Reiki®, Therapeutic Touch®, Quantum Touch® en Touch for Health® zijn technieken om te magnetiseren en nuttig voor wie niet zo’n gave heeft meegekregen.

Hoe ga ik als magnetiseur te werk?
Als magnetiseur verbind ik me met de universele levensenergie (‘prana’, ‘Chi’). Ik kanaliseer die energie om jouw blokkades op te heffen. Daarbij maak ik gebruik van de energetische verbinding die er bestaat tussen jou en mij, zoals tussen ons allemaal. Door handoplegging en ‘strijken’, soms op, soms boven je lichaam, wordt de energie naar de juiste plekken gestuurd. Daarbij laat ik me leiden door het Universum of de “Geest van Leiding”.

Effecten van magnetiseren
Het effect is voor iedereen anders. Vaak verdwijnen de klachten wanneer met behulp van magnetiseren de blokkades worden weggenomen. Doordat dan de energiestroom weer op gang komt, worden de cellen in je lichaam weer goed gevoed, kunnen afvalstoffen beter worden afgevoerd en voedingsstoffen makkelijker worden aangevoerd.

Ook geestelijke klachten verdwijnen vaak dankzij de helende manier van het werken met energie. Emoties en gevoelens zijn namelijk ook opgebouwd uit energie. Een magnetiseur kan daarom ook geestelijke blokkades wegnemen en emoties en gevoelens herstellen tot wat ze van oorsprong zijn: liefdevol, ontspannen, vredig en vreugdevol.