ENERGETISCHE HEALING

Rob van der Niet

Mijn taak heb ik overgeërfd van mijn vader en grootvader

In 1984 starte ik mijn loopbaan bij de faculteit Farmacie van de Universiteit Utrecht. Ook werkte ik gedurende 13 jaar  bij het Universitair Medisch Centrum Utrecht, waarvan ik in 2016 afscheid nam. Bij beide heb ik veel geleerd over ziekte, gezondheid en over de zorg.

Ongeveer 25 jaar geleden ontwaakte ook mijn interesse voor spiritualiteit en energetisch werk. In 1994 volgde ik de driejarige opleiding tot polariteitstherapeut. Daarna startte ik in 1997 – naast mijn baan – praktijk Lucina in Utrecht.

Sindsdien breid ik mijn kennis en vaardigheden telkens verder uit. Een overzicht van de belangrijkste opleidingen die ik heb gevolgd vind je hier. Naast het volgen van opleidingen heb ik bovendien diverse levensfilosofieën en religies bestudeerd. Telkens heb ik wijsheden daaruit geïntegreerd in mijn eigen dagelijkse bestaan. Ik verdiepte me onder meer in het boeddhisme, het hindoeïsme, de mystiek (joodse, christelijke en islamitische), de kabbala, de Brahma Kumaris, het universeel soefisme, A Course in Miracles, het Bahá’í-geloof en ook in de ayurveda en de Chinese en Tibetaanse geneeskunde.

De gave die ik heb is van generatie op generatie doorgegeven. Ik besef dat het niet vrijblijvend is en dat ik deze gave dien in te zetten voor het welzijn van andere mensen.  Daarom ben ik mij – na uitgebreide bestudering van en ervaring met energetische healing – gaan toeleggen op Tibetaans Lichtwerk. Dit werk richt zich erop iedereen te ‘verlichten’; iedereen te helpen op een hoger bewustzijnsniveau te helpen komen.

Vanuit deze kennis en ervaring en mijn spirituele ontdekkingsreis is mijn holistisch kijk op gezondheid ontstaan: gezondheid betekent voor mij welbevindenEen welvoelend mens is iemand die gelukkig, gezond en heel is en die het gevoel heeft dat zijn leven zin en een doel heeft. Dat bereik je wanneer je in harmonie leeft – in balans – met jezelf, je omgeving en je oorsprong of kern. Wanneer je helemaal in balans bent, ervaar je het hoogste gevoel van welbevinden en ben je heel of geheeld.

De basis van waaruit ik werk is energetische healing aangevuld met massage. Daarnaast gebruik ik ook andere methoden, zoals familie- en themaopstellingen (systemisch werk), yoga, meditatie en Zhineng. Ik pas daarbij het vijf-lagen-model toe. We kijken samen wat het beste bij jouw vraag of klacht past.

Maak een afspraak en verbind je weer met je diepste kern.

Een behandeling bij Equilibre is geen vervanging van een reguliere medische behandeling. Lees de hele disclaimer!