Menu Sluiten

Hoe chaos juist kansen biedt

In wat voor wereld leven wij? Wat is dit voor samenleving?
Steeds meer mensen vragen zich dat af, en dat is heel begrijpelijk. Veel van wat we doen lijkt namelijk niet meer aan te sluiten bij onze ware behoeften. Alles draait om geld; aandacht en kwaliteit zijn ondergeschoven kindjes geworden. En met alle problemen die momenteel aan het licht komen (vluchtelingenstromen, dictators, fraudezaken, een klimaatcrisis van jewelste, enz.), lijkt het inmiddels behoorlijk op: CHAOS.

Chaos
God is dood, beweerde Nietzsche al; de mensen hebben hem vermoord. Hij bedoelde daarmee dat wij, door uitsluitend nog te vertrouwen op de wetenschap en op datgene wat we via onze zintuigen ervaren, spiritualiteit en al het niet direct waarneembare (esoterie), hebben verbannen. En dat is volgens hem een enorme verarming, die leidt tot zinloosheid en absurditeit van het leven. Door God te vermoorden, door onszelf te beperken tot ons fysieke lichaam met onze vijf zintuigen, ontstaat de chaos waarover ik hierboven sprak.

Maar… er is hoop!
Nu heeft het woord ‘chaos’ een nogal negatieve betekenis: wanorde, verwardheid, onvoorspelbaarheid, … Oftewel: niet direct iets om na te streven. In de Griekse mythologie, echter, wordt met chaos iets heel anders aangeduid, namelijk het absolute Niets waaruit de eerste goden ontstonden. Dat is dan dus zoiets als de oerenergie, de oergod, de toestand vóór de oerknal. Met andere woorden: voor de oude Grieken was chaos de bron van waaruit het universum ontstond; een nieuwe geboorte dus.

Wat als wij nu ook aan de bron van zo’n nieuwe geboorte staan…?

Angst is de keerzijde van liefde
Zo’n nieuwe geboorte is natuurlijk een grote verandering, en van nature zijn wij mensen bang voor verandering. Dat maakt dat velen zich in deze tijd eerder wat afwachtend opstellen of zich vastklampen aan het bekende, hoe onbevredigend dat ook is. Zij handelen vanuit angst, zonder zich te realiseren dat angst de keerzijde is van liefde.

Wij snakken met z’n allen naar een meer liefdevolle benadering van onszelf en van de wereld. Zo’n liefdevolle benadering stelt ons namelijk allemaal in staat om weer veel beter te functioneren en weer te gaan samenwerken in onderling vertrouwen.

Als nu liefde en angst twee kanten van dezelfde medaille zijn, dan kun je dus de keuze maken om te switchen!

Draag bij aan de transformatie!
Wat we nodig hebben in deze tijd van transitie, is om het verzet tegen alle ‘misstanden’ op te geven. Laten we in plaats daarvan mét elkaar en liefdevol de problemen het hoofd bieden en onze daden (als individu en als mensheid) ombuigen in een richting die meer recht doet aan de planeet en aan alles wat erop leeft. Ieder mens die angst omzet in liefde, draagt bij aan deze transformatie!

Angst of liefde
Wat kies jij? Wil je handvatten om de transformatie van angst naar liefde bij jezelf in gang te zetten? Kijk dan eens bij  Spiritueel coach.

Geplaatst in Zingeving, spiritualiteit en religie

Gerelateerde berichten

Geef een reactie