Menu Sluiten

Spiritueel ontwaken

Spiritueel coach

Er komen bij mij niet alleen mensen met een lichamelijke aandoening; ik heb ook cliënten die de diepgevoelde wens hebben zich spiritueel (verder) te ontwikkelen. Daarom wil ik dit keer graag ingaan op de spirituele begeleiding die ik bied.

De ziel in het fysieke lichaam
Wanneer wij op aarde geboren worden, betekent dat dat onze ziel een fysiek lichaam heeft aangenomen – naast een mentaal en een emotioneel lichaam, die ik hier nu even buiten beschouwing laat. Dit fysieke lichaam past helemaal in de wereld van de materie die hier op aarde heerst en die wordt gekenmerkt door ‘dichte’, sterk geconcentreerde energie.
We krijgen in onze eerste levensjaren van alles aangereikt om ons hiertoe te kunnen verhouden, als de mens die we immers zijn. We leren over vormen, kleuren, temperaturen, afstanden, noem het allemaal maar op. (Dat zijn overigens allemaal duale zaken: rond versus vierkant, zwart versus wit, warm versus koud, dichtbij versus ver weg, enz. Dualiteit, in tegenstelling tot Eenheid, is namelijk hét kenmerk van het aardse leven.)
Daarnaast worden we voorbereid op ons leven als volwassene, als mens die op eigen benen kan staan en zich dan goed staande weet te houden. We volgen een studie, leren een vak, krijgen een baan, … De meesten van ons settelen zich, stichten een eigen gezinnetje, kopen een huis, een auto, kortom: we zijn op weg naar een steeds vollediger, en daarmee naar we hopen steeds gelukkiger bestaan, door met name de materiële behoeften die daar inherent aan lijken te zijn, steeds beter in te vullen.

En dan hebben we het op een gegeven moment grotendeels – of zelfs helemaal – op orde in ons aardse leven. En dan ervaren we tóch… dat er ergens diep vanbinnen nog iets knaagt – iets wat blijkbaar nog steeds niet vervuld is.

De roep van de ziel
Dát is wat ik ‘de roep van de ziel’ noem! Die ziel is al die jaren, al die decennia, nooit weg geweest natuurlijk. Hij was alleen ‘bekleed’ met een emotioneel, een mentaal en vooral een aards lichaam, die veel harder riepen aan welke behoeftes er moest worden voldaan. Maar als je tijdens dat werken om die aardse bevrediging even een moment stil bent, dan komt voorzichtig de ziel ook weer terug in je bewustzijn.

Dat gaat over het algemeen op een zachte manier: je voelt ‘ergens wel’ dat er een stukje van jou niet helemaal vervuld is. Misschien uit zich dat in wat onrust, in ontevredenheid, in soms wat kribbigheid, … Misschien krijg je subtiele fysieke signalen, zoals een hoofdpijntje dat steeds regelmatiger opspeelt, onverklaarbare vermoeidheid, huiduitslag (dan begint er dus letterlijk iets te ‘jeuken’!), …

Hopelijk merk je in deze fase van je leven dan ook op dat er handreikingen op je pad komen, net zo voorzichtig in het begin als de eerste signalen dat er iets mist. Je krijgt bijvoorbeeld ‘out of the blue’ een uitnodiging van een vriend of vriendin om mee te gaan naar een spiritueel getinte lezing, of om een webinar over energetische healing bij te wonen waar je zelf niet direct aan zou hebben gedacht. Het buurthuis om de hoek organiseert ‘opeens’ een cursus Meditatie voor Beginners, en ook nog op de avond die jou het beste uitkomt, of je vindt bij het opruimen van je boekenkast ‘toevallig’ een boekje dat daar al járen staat en waarvan je de herkomst niet meer weet, met (bijvoorbeeld) de titel De navolging van Christus.
Dat is allemaal geen toeval; het is je ziel die zachtjes roept dat er nóg een hele laag te ontdekken valt: jouw spirituele dimensie!

Spirituele begeleiding
Veel mensen raken (een beetje) in verwarring wanneer ze dit voor het eerst ervaren. En ook wanneer steeds duidelijker wordt dat het onderdrukken van dit signaal geen werkbare optie is; het wordt namelijk gaandeweg steeds sterker, zelfs als het af en toe wel héél eventjes weg lijkt. En niet zelden gaan ze dan op zoek naar iemand die hier al heel veel ervaring mee heeft opgedaan. Dat kan een kerkelijk leider zijn, zoals een dominee, priester of pastoor, het kan een voorganger uit een andere levensbeschouwelijke stroming zijn, zoals een pandit, een imam of een boeddhistisch leraar, maar het kan ook een ‘neutraler’ persoon zijn, zoals ikzelf.

Bij de spirituele begeleiding die ik geef, ga ik (als spiritueel coach) altijd volledig uit van de wensen en overtuigingen van mijn cliënt. Díé zijn leidend. Van daaruit bouw ik verder en geef ik een zacht duwtje in de rug. En stel ik gerust: dit is een heel natuurlijke ontwikkeling, die alleen maar mooie resultaten zal hebben: meer overgave in je leven, meer vertrouwen, meer liefde, meer rust en meer vrede.

Mijn eigen ‘heilige overtuiging’ is: alle religies en levensbeschouwingen die een mens tot God leiden, als je Hem of Haar al zo wilt noemen (iedere alternatieve benaming is net zo waardevol), zijn volledig gelijkwaardig. Het zijn allemaal vormen om het onnoembare toch letterlijk in de stof te kunnen zetten, maar het gaat uiteindelijk om de inhoud. En die inhoud is in laatste instantie voor iedereen gelijk: terug naar God, terug naar de Eenheid, terug naar de Bron, of hoe je hier ook woorden aan wilt geven.

Het onderstaande citaat van Hazrat Inayat Khan, de grondlegger van het Universeel Soefisme die ik graag aanhaal, onderschrijft mijn opvattingen op dit gebied:

“Nadat men alle verschillende ervaringen van het leven heeft meegemaakt, het leven van activiteit, heeft men het verlangen te komen tot die toestand van vrede of kalmte die het enige doel schijnt te zijn dat de ziel uiteindelijk wenst te bereiken. […] De werkelijke neiging van ieder leven is om iets te bereiken dat niet tastbaar is of begrepen of verstaan kan worden. De verborgen zegen van deze kennis is de eerste stap naar volmaaktheid. Wanneer hij eenmaal oog heeft voor deze dit feit, dan ziet de mens dat er iets is in het leven dat hem werkelijk gelukkig zal maken en hem het verlangen van zijn hart zal schenken. Hij kan zeggen: “Hoewel er veel dingen zijn in het leven die ik op het ogenblik mis […], is er toch dat Ene, dat ene centrale Ding in het Leven, de geestelijke vervulling, de godsdienstige vervulling (het komen tot God, zou je het misschien kunnen noemen) dat me voldoening zal geven. Zo iemand heeft de sleutel tot alle geluk gevonden. […] “Zoek eerst het koninkrijk Gods en al deze dingen … (zullen u toegeworpen worden).”

In een Oosterse Rozentuin, p. 44 en 45

Wil je meer weten over spirituele coaching? Maak dan een afspraak!

Geplaatst inZingeving, spiritualiteit en religie

Related Posts